POGOTOWIE GENEALOGICZNE

Oferta – jak możemy pomóc?

male_PPozyskiwanie podstawowych dokumentów genealogicznych (akta stanu cywilnego, wpisy do ksiąg parafialnych)
Pozyskiwanie odbywać się będzie przede wszystkim dzięki poszukiwaniom internetowym, listownym kontaktom z archiwami państwowymi i diecezjalnymi, rzadziej – poszukiwaniom prowadzonym osobiście w archiwach.


male_TTłumaczenia
Księgi parafialne, w których zapisywano chrzty, śluby i zgony – do początków XIX w. spisywane były wyłącznie po łacinie. W czasie zaborów z kolei – dużą część dokumentów spisywano po niemiecku lub rosyjsku. Pogotowie Genealogiczne tłumaczy na polski dokumenty ze wszystkich trzech wymienionych języków.


male_AArchiwizacja odkryć
Pogotowie Genealogiczne może stworzyć internetowe archiwum wszystkich zebranych przez klienta dokumentów według własnych wzorców lub zaproponowanych przez klienta. Archiwum może być dostępne z serwera Pogotowia.


male_dDrzewa genealogiczne
Pogotowie Genealogiczne dysponuje możliwościami wykonywania drzew genealogicznych – tak jak w przypadku stron internetowych – według wzorców wypracowanych przez firmę lub zaproponowanych przez klienta.


male_dDokumentacja szlaków migracyjnych i opisy historyczne
Na podstawie zebranych dokumentów Pogotowie Genealogiczne przygotowuje materiały historyczne: mapy z zaznaczonymi szlakami migracyjnymi rodziny, opisami parafii, dziejami osadnictwa na interesujących klienta terenach.


male_PPrzygotowywanie bibliografii
Dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat przodków – ich miejsc zamieszkania, stosunków własnościowych na terenach ich życia, obyczajów itp. Pogotowie Genealogiczne przygotowuje obszerne bibliografie.


male_sSeminaria i warsztaty
Firma przeprowadza warsztaty genealogiczne dla dzieci w szkołach i przedszkolach, a także dla osób dorosłych (np. Uniwersytety Trzeciego Wieku). Celem jest wzbudzenie w uczestnikach zainteresowania genealogią i historią własnej rodziny. Dodatkowo – wyłącznie dla stałych klientów istnieje możliwość indywidualnych konsultacji (poszukiwanie informacji w Internecie, korzystanie z zasobów archiwów, tłumaczenia).


male_PPorządkowanie spuścizny genealogicznej
Dla klientów, którzy odziedziczyli po przodkach materiały genealogiczne (zdjęcia, listy, dokumenty) firma oferuje pomoc w uporządkowaniu ich zgodnie z wypracowanymi przez lata zasadami.


male_PPozostałe
Odnajdywanie XIX i XX wiecznych ksiąg i aktów notarialnych na potrzeby spraw sądowych dotyczących ustalenia praw do nieruchomości i ziemi; przygotowywanie informacji dotyczących rodziny na potrzeby terapii psychologicznej (np. ustawień Hellingerowskich).