POGOTOWIE GENEALOGICZNE

Cennik

start_cenyWiększość poszukiwań genealogicznych rozpoczyna się od pozyskania podstawowych dokumentów dotyczących przodków – najczęściej są to akty urodzenia (bądź chrztu), ślubów i zgonów. Dopiero zebranie podstawowych faktów z życia poszukiwanych osób może otworzyć nowe obszary – ustalanie zawodów, szczegółowych danych dotyczących zamieszkania, szlaków migracyjnych itp. itd.

Stąd też podstawową jednostką w cenniku Pogotowia Genealogicznego jest cena za pozyskanie jednego dokumentu. W zależności od tego, ile dokumentów uda się pozyskać podczas jednego zlecenia – cena za jeden to ok. 20-25 złotych. W ramach tej kwoty uzyskujecie Państwo również schematyczne drzewo genealogiczne uzupełniane na bieżąco, a na zakończenie szczegółowe podsumowanie z perspektywami dalszych poszukiwań, podaniem archiwów i źródeł, w których mogą znaleźć się wzmianki na temat rodziny czy okolicy w której mieszkała. Jeśli dokument jest spisany po rosyjsku, niemiecku lub łacinie – tłumaczenie płatne jest dodatkowo (w zależności od długości dokumentu to koszt od 20 złotych). W ramach tłumaczenia uzyskujecie Państwo również wyjaśnienie pojawiających się archaizmów, statusów społecznych czy nietypowych zapisów (np. spóźnienia w spisaniu aktu, informacji o służbie wojskowej, zgód na śluby itp.).

O ile pozyskanie dokumentu lub wcześniejsze jego poszukiwania będą wymagały osobistej wizyty we wskazanym archiwum (urzędzie czy muzeum) – cena takiej pracy to 70 złotych za godzinę poszukiwań oraz zwrot kosztów związanych z dojazdem do placówki.

Stawka godzinowa będzie miała zastosowanie również w przypadku, kiedy podczas poszukiwań nie uda się znaleźć żadnych dokumentów.

Firma dysponuje również własnym wzorem „artystycznego” drzewa genealogicznego – koszt jego przygotowania w zależności od tego ile osób będzie na nim umieszczonych zaczyna się od 300 złotych. Pliki, które Państwo otrzymujecie umożliwiają wydruk do formaty A0.

Pozostałe usługi z zakresu tego, co oferuje Pogotowie Genealogiczne (wykonywanie drzew genealogicznych, przygotowanie bibliografii, opracowanie historii rodu) jest w każdym przypadku tak różne, że ceny ustalamy indywidualnie.